Inspiratie: 'Groen ondernemen loont'

Clazinus Netjes. Zelfstandig ondernemer en namens bestuur VNO/NCW lid van de taskforce Natuur voor Elkaar met het thema Natuurlijk kapitaal.

‘Groen ondernemen loont’

‘Hoe maak je ondernemers duidelijk dat groen ondernemen loont? Dat is de uitdaging waar wij voor staan. We willen vooral de mindset veranderen. In plaats van milieu en natuur als een lastig thema te zien, zouden we moeten kijken hoe we mét de natuur kunnen werken. Niet in bedreigingen denken dus, maar juist vanuit de vraag: What’s in it for me? Want als economie en natuur in balans zijn, profiteer je daar ook als ondernemer van.

In de hele provincie zijn al ondernemers actief op dat gebied. Dat zijn onze Natural Captains, de ambassadeurs. Als zij met andere ondernemers in gesprek gaan is dat veel effectiever dan wanneer je dat vanuit een stuurgroep of de provincie zelf zou doen: zij spreken immers de taal van de ondernemer, weten waar de moeilijkheden liggen en waar de kansen. Zo is er bijvoorbeeld ondersteuning mogelijk vanuit de provincie als je goede, concrete plannen hebt, onder andere voor nader onderzoek. Met vijf vouwbladen geven we heel praktische informatie. Wat kun jij als ondernemer doen? Die gaan over de thema’s vrijetijdseconomie, agro en biodiversiteit, bodem, bedrijventerreinen en ondernemen met biomassa. Ondernemers zijn druk, hiermee worden ze snel en goed geïnformeerd. Ook gaan we in de hele provincie inspirerende bijeenkomsten houden waarin de ambassadeurs vertellen hoe zij het hebben aangepakt. Het hoeft echt niet meteen heel ingrijpend te zijn. Als je zorgt voor meer groen op je bedrijfsterrein heeft dat al positieve gevolgen op biodiversiteit en waterhuishouding. De angst dat groen ondernemen heel veel geld en tijd kost willen we echt wegnemen.

Ik denk dat de manier waarop ondernemers naar groen kijken al flink is veranderd. Twintig jaar geleden werd het misschien nog als een wazig onderwerp gezien, nu ontstaan op allerlei plaatsen al groene initiatieven. Natuurlijk heb je altijd voorlopers en een groep die eerst afwacht. Doordat de economie zo goed draait zijn veel ondernemers ook met andere uitdagingen bezig, zoals personeelstekorten. Maar als er crisis is, is de bereidheid te investeren weer lager. Nu is er een klimaat dat het wel landt, en moeten we er heel concreet mee aan de slag. Die ambassadeurs kunnen heel duidelijk vertellen hoe, en ook laten zien dat groen ondernemen loont en kansen biedt. Natuur koppelen zou een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn in je businessmodel’.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee