Streekeigen Landschapsbeheer

Samen voor het streekeigen landschap

Of je nu van de zandgronden in Salland komt, van het veen nabij Staphorst of van de Twentse stuwwal: de grond waar je bent geboren, het landschap waar je huis jarenlang heeft gestaan of daar waar bijzondere herinneringen liggen, bepaalt waar je je thuis voelt. In Overijssel kennen we zeven oerland-schappen die zich door invloed van de mens hebben ontwikkeld. Samen met jou werken we aan een toekomstbestendig en streekeigen landschap; een landschap dat goed is voor mens, plant en dier. Wil je meer weten of wil je zelf bijdragen aan jouw streekeigen landschap? 

Wil je meer weten over jouw streekeigen landschap? Kijk dan op de website van Landschap Overijssel.

Wil je meer weten over onze oerlandschappen?
Bekijk ze op deze kaart!

Verbinding met jouw landschap

We willen dat mensen de verbinding voelen met het landschap om hen heen, en dat landschap ook versterken. In zeven gebieden in Overijssel zijn daarom plannen gemaakt om het beheer van landschapselementen langjarig te borgen. Hierbij kun je denken aan het beheer van bijvoorbeeld houtwallen, knotbomen, meidoornhagen, poelen, singels en bosjes of bijvoorbeeld het stimuleren van nieuwe gewassen. Vanaf de zomer in 2018 zijn hiervoor 7 meerjarige pilots van start gegaan. Scroll naar beneden om meer informatie te vinden over elk van deze 7 pilots, bekijk hier hoe het nu met deze pilots gaat, of lees hier hoe het allemaal is begonnen.

Heb jij een plan voor jouw landschap? Vraag de landschapscoördinator!

In navolging van de 7 pilots kunnen mensen in nieuwe gebieden met energie, enthousiasme en daadkracht, met het landschap aan de slag. De provincie Overijssel en Landschap Overijssel slaan de handen ineen voor de uitvoering hiervan.

Heb jij een goed plan voor het behoud van het landschap waar jij in woont? 

Dan kun je met je plan terecht bij de landschapscoördinator. Dorpsverenigingen, stichtingen of gebiedscoöperaties die belangstelling hebben kunnen contact opnemen en vervolgens samen met de landschapscoördinator de plannen verder uitwerken. Landschapscoördinator Ronald Krabbenbos beschikt over een team van mensen waarmee hij invulling geeft aan de vier onderdelen van Streekeigen Landschapsbeheer (zie hieronder).

De landschapscoördinator kun je bereiken via:

Tel: 0529 - 40 83 73 / 06- 23 45 95 36
Mail: ronald.krabbenbos@landschapoverijssel.nl 

Wil je weten wat de landschapscoördinator doet? Lees het hier!

Hoe gaat het in zijn werk?

De aanpak van streekeigen landschapsbeheer kent vier onderdelen:

  1. Aan de slag gaan met het landschap
  2. Opstellen van Bidbooks
  3. Uitvoeren van Bidbooks
  4. Van elkaar leren binnen een netwerk

Klik hier voor meer informatie over elk van deze onderwerpen.Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee