Hof van Twente

Initiatiefnemer van deze pilot is de coöperatie Markelokaal. Het effect van de werkwijze van Markelokaal gaat verder dan alleen het praktisch uitvoeren van het beheer van het landschap. De aanpak heeft als doel om ook veranderingen in de samenleving en het milieu teweeg te brengen. Er is een model uitgewerkt waarin het niet alleen gaat over het landschap in relatie tot euro’s. Ook op sociaal en ecologisch vlak worden namelijk waarden ontwikkeld. Die waarden zijn niet altijd in geld uit te drukken en krijgen daardoor vaak onvoldoende of geen aandacht. De aanpak zal anders zijn dan in de huidige aanpak van de overheid. De inbreng (feitelijke kosten als ook bijdragen vanuit de samenleving) worden binnen deze pilot gewaardeerd in de vorm van een lokale munt: de Markelokaal. Een ruilmiddel voor producten of diensten binnen de gemeenschap.  Een pilot met een interessant en innovatief gedachtengoed.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee