Inspiratie: 'Samen de schouders eronder voor het landschap'

Gerard Hazewinkel. Betrokken bij de pilot Langjarig Landschapsbeheer in Markelo.

‘Samen de schouders eronder voor het landschap’

‘Het begon in 2010 toen we met de later opgerichte coöperatie Markelokaal kleine onrendabele stukjes grond gingen verzorgen. We zaaien oude graansoorten in, oogsten, laten het graan malen bij de molen en de bakker in het dorp maakt van het meel brood. Een plaatselijke circulaire economie dus. Eigenaren zijn er blij mee, die kleine lapjes van 0,3 tot 0,5 hectare zijn voor hen niet rendabel, maar liggen er door het werk van de coöperatie toch gezond en mooi bij. Het landschap wordt er fraaier van en het heeft ook een sociale functie: bij de werkzaamheden ontmoeten mensen elkaar.

De provincie vroeg of we mee wilden doen met de pilot Langjarig Landschapsbeheer. Dat kwam goed uit omdat we zo op nog meer plekken de biodiversiteit kunnen vergroten en het landschap mooier kunnen maken. Een mooi natuurlijk landschap is wat ons betreft zeker  geen museum, maar een resultaat van een eigentijdse mooie en eerlijke samenwerking van mensen die erin wonen en werken. Samen creëren we waarden, die niet altijd direct in geld zijn uit te drukken. 

Wij zijn niet van de beleidsstukken maar zijn heel praktisch aan de slag gegaan. Allereerst willen we goed in kaart brengen waar die waardevolle landschapselementen zich bevinden. Dan gaat het niet alleen om graanakkertjes maar ook om bijvoorbeeld houtwallen, bosjes, akkerranden, een oude holle weg. We hebben een paar voorbeelden uitgewerkt die hopelijk aanstekelijk werken, zoals een bloemenwei aan de rand van het dorp. De buurt is er blij mee, de fietsers genieten ervan, de horecaondernemer die ook een stuk grond beschikbaar stelt, is enthousiast. Zo’n klein project draagt bij aan veel grotere doelen. Die paar meter, waar hebben we het over, maar je werkt ook aan welzijn, overdracht van kennis, sociale cohesie.

We gaan eerst in gesprek met de buurt of buurtschap. Wat vinden zij waardevol? We willen juist dat de mensen zich zelf verantwoordelijk voelen om er ook langjarig bij betrokken te zijn. Alleen met iets inzaaien of wat bomen planten ben je er niet. We willen ook op basis van meetbare indicatoren echt aantonen dat het beheer zinvol is. Grondmonsters nemen bijvoorbeeld, de biodiversiteit bekijken, of het economisch effect. Onze ervaring tot nu toe is dat mensen enthousiast worden en graag meehelpen. Alleen als het breed gedragen wordt, is het op den duur haalbaar’.  Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee