Samen werken aan ons landschap

Wij willen samen met inwoners en andere organisaties kenmerkende onderdelen van het landschap beschermen. Denk hierbij onder andere aan heggen en houtwallen. Op deze manier worden we samen verantwoordelijk voor het beheren van ons landschap en vergroten we betrokkenheid.

Vanaf de zomer in 2018 gaan 7 pilots van start. Deze pilots zullen een aantal jaren duren. Hiermee proberen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het landschap te vergroten.


De pilotgebieden zijn:

  • Wierden                           
  • Hof van Twente                           
  • Staphorst                           
  • Salland (Olst, Wijhe, Raalte)                           
  • Enschede                           
  • IJsseldelta                           
  • Steenwijkerland                         

Samen verbeteringen in beeld brengen

Wij vinden het belangrijk dat inwoners met deskundigen samen in beeld brengen wat er bijzonder is voor hun eigen gebied. Samen kunnen zij een plan maken waarin de wensen en eisen voor een toekomstig landschap staan. Wij willen graag dat in dit plan ook eisen staan die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan en energie en landbouw duurzamer te maken.

Afspraken met collectieven

Wij willen de aanpak van het delen van de verantwoordelijkheid voor het landschapsbeheer verder ontwikkelen. Dit willen we doen door per gebied samen met groepen inwoners of boeren afspraken te maken voor het beheer van landschap voor meerdere jaren. We denken dat beter beheer mogelijk is. Bijvoorbeeld door geld van meerdere organisaties (bijvoorbeeld de provincie, natuurorganisaties, landgoedeigenaren) te combineren en gezamenlijk het beheer te doen. De provincie investeert al langere tijd in het beheer van het landschap door de subsidieregelingen (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer.Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee