Staphorst

Deze pilot is geïnitieerd door de gemeente Staphorst. Ook in dit pilot gebied, was er in tegenstelling tot andere pilots, nog geen coöperatie of werkgroep actief op het gebied van natuur en/of landschap. Via de gemeente is een begeleidingsgroep samengesteld. In de begeleidingsgroep zaten vertegenwoordigers van Stichting Historieherstel Staphorst 2017, LTO Noord afdeling West Overijssel, Stichting Landbouw Contact Commissie, Landschap Overijssel en Gemeente Staphorst.

De keuze voor het pilotgebied houdt verband met de inzet van Stichting Historieherstel Staphorst in het gebied voor de herinrichting van drie kerkheuvels en reconstructie van een historische klokkenstoel. In het verlengde hiervan zet de Stichting Historieherstel Staphorst zich ook in voor de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het gebied, evenals herstel en beheer van het karakteristieke landschap. Een andere reden is dat in dit gebied slechts een beperkt deel van de landschapselementen onder contract is gebracht bij de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO).

De Stichting Historieherstel Staphorst neemt het onderhoud van de geriefhoutbosjes, de kerkebosjes en het wandelpad voor haar rekening. Eigenaren van de grond waarop de elzensingels staan worden ingeschakeld voor het onderhoud. Er worden contracten afgesloten waarin de vergoeding voor landschapsonderhoud is vastgelegd.

Naast de concrete uitvoering van het onderhoud van het landschap zijn er ook andere uitvoeringsonderdelen in de pilot. Doel van de pilots is ook het vergroten van het gevoel van eigenaarschap. Dit moet er voor zorgen dat de bereidheid toeneemt om bij te dragen aan landschapsonderhoud. Daarvoor zijn specifieke activiteiten nodig. Bij de pilot betrokken organisaties zetten in op voorlichting en educatie en het beter ontsluiten van het gebied voor toeristen en inwoners en het geven van informatie over het gebied. De Stichting Historieherstel is de trekker van deze activiteiten.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee