Steenwijkerland

Deze pilot is geïnitieerd door de gemeente Steenwijkerland. Voor deze pilot is gekozen voor het dorp Willemsoord en omgeving. Een dorp met een bijzondere geschiedenis. Willemsoord is een actieve buurtschap, maar op het gebied van natuur en landschap is er nog niet veel georganiseerd. Tijdens een fietstocht met de bewoners is bekeken en besproken wat de kenmerken zijn van het cultuurhistorische dorpslandschap zijn rondom Willemsoord en is besproken op welke wijze dit verbeterd kan worden. Dit was de eerste stap naar het vergroten van de betrokkenheid van bewoners. Het gezamenlijke doel is om de landschappelijke kenmerken die karakteristiek zijn voor Willemsoord te behouden en te versterken door afspraken te maken over het beheer van deze elementen.

De werkgroep heeft de plannen verder uitgewerkt. Een glossy magazine neemt de bewoners en betrokkenen mee in het bijzondere landschap en de bijzondere geschiedenis van Willemsoord. Dit magazine vormt de opstap naar de vergroting van de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving. De pilot legt koppelingen met andere ontwikkelingen en onderwerpen om het landschapsbeheer mogelijk te maken. Met deze integrale aanpak willen zij het landschap beheren, versterken, financieren en organiseren, gedragen door haar bewoners.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee