Vrijwilligers

Iedereen kan zich inzetten!

Alle mensen in Overijssel, ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats, hebben de mogelijkheid zich in te zetten voor natuur en landschap in hun leefomgeving. 

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de zorg voor natuur en landschap. Groene vrijwilligers zijn ruwweg te verdelen in drie verschillende categorieën: tellers (mensen die informatie over de natuur of het landschap verzamelen), vertellers (gastheren en -vrouwen, gidsen)
en herstellers (mensen die natuur- en landschapsbeheer uitvoeren). Vrijwilligers werken gratis, maar hebben wel faciliteiten nodig om hun werk te doen.

In het project Vrijwilligers van het programma Natuur voor Elkaar wordt daarom gewerkt aan het bestendigen van de bestaande faciliteiten (bijvoorbeeld gereedschapsdepots, online vrijwilligersplatform en cursussen), en het uitbreiden van het bestaande aanbod zodat nieuwe groepen ook deel kunnen nemen.

Groenbezig.nl 

Om het aanbod van en de vraag naar vrijwilligerswerk in Overijssel overzichtelijk te maken, is er een online plek gemaakt voor een duidelijk overzicht van alle projecten. Deze website is www.groenbezig.nl, en wordt ondersteund door de provincie Overijssel, en onderhouden door Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel. Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Ben je op zoek naar meer informatie over de thema’s? Of ben je op zoek naar regelingen en initiatieven omtrent groen en natuur, waar je je bij kunt aansluiten?
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee