Vrijwilligers

In Overijssel werken meer dan 10.000 vrijwilligers aan het onderhoud van het prachtige Overijsselse landschap. Dankzij hun inzet blijven de natuur en het mooie Overijsselse landschap behouden voor de toekomst. Vrijwilligerswerk in de natuur versterkt daarbij ook de verbondenheid van mensen met hun landschap en de natuur om hen heen (zie hiervoor ook de actie Landschap). Bovendien is bezig zijn en verblijven in de natuur ontzettend goed voor de gezondheid en welbevinden van mensen, en is herstellen in en met de natuur vooral voor zorginstellingen erg interessant. Voor meer informatie hierover, bekijk ook de onderwerpen Zorg en Welzijn binnen de actie Natuur in de Stad.

Met de actie Vrijwilligers zetten we de bestaande aanpak (de basis) voor groene vrijwilligers voort, maar zoeken we ook naar verdieping en verbreding (de plus). En zodra we die gevonden hebben, voegen we die weer toe aan de bestaande aanpak. Zo krijgen jongeren, zorginstellingen, lokale stads- en dorpsinitiatieven een plaats in de bestaande aanpak.

Wat wordt er gedaan in de basis?

Niet elke vrijwilliger is gelijk. De beweegredenen om groene vrijwilliger te worden zijn heel verschillend. Daarom verdelen we ze over drie groepen: de Tellers (mensen die informatie over de natuur of het landschap verzamelen), de Vertellers (gastheren en -vrouwen, gidsen) en de Herstellers (mensen die natuur- en landschapsbeheer uitvoeren). 

Om de vrijwilligers te ondersteunen zorgen Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel dat de basisfaciliteiten op orde zijn. Hierbij kun je denken aan de volgende activiteiten:

Wat wordt er gedaan in de Plus? 
Maar er liggen nog meer kansen. We kunnen nóg beter samenwerken en nieuwe projecten opstarten met nieuwe mensen. Veel vrijwilligers werken nu in de Natura 2000 natuurgebieden, maar laten we eens naar de steden en dorpen kijken. Een bloemenlint aanleggen in je straat bijvoorbeeld. Een Plus voor het vrijwilligerswerk! Daarvoor gaan we de komende tijd aan de slag met allerlei projecten. Scroll naar beneden op deze pagina om meer te lezen over die vernieuwende projecten.

Iedereen kan zich inzetten!
Alle mensen in Overijssel, ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats, hebben de mogelijkheid zich in te zetten voor natuur en landschap in hun leefomgeving.  

Doe jij, net zoals meer dan 10.000 Overijsselaren, ook mee?

Kijk dan op
www.groenbezig.nl
Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee