Groenbezig.nl

Om het aanbod van en de vraag naar vrijwilligerswerk in Overijssel overzichtelijk te maken, is er een online plek gemaakt voor een duidelijk overzicht van alle projecten. Deze website is www.groenbezig.nl. Deze wordt ondersteund door de provincie Overijssel, en onderhouden door Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel, in samenwerking met IVN, IJssellandschap, Natuurmonumenten (alle groene vrijwilligersorganisaties zijn welkom!)

Kijk snel op Groen Bezig om te zien waar jij in jouw buurt aan de slag kunt!
Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee