Natura 2000 vrijwilligers

Natura 2000 gebieden: natuurgebieden in Overijssel waar we werkzaamheden verrichten om de natuur een handje te helpen. Nu die werkzaamheden echt gaan beginnen kunnen we onze groene vrijwilligers heel goed gebruiken. Daarom brengen we Tellers, Herstellers en Vertellers samen in de gebieden. Zij trekken op met de terreinbeheerders en andere betrokkenen van het gebied. Zo stimuleren we de samenwerking en kennisuitwisseling, want we kunnen elkaar goed gebruiken! Samen aan de slag voor 'jullie' gebied. Dat schept een band.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee