Overijssel Leer je Groen!

Om de inzet van groene vrijwilligers op een deskundige leuke en veilige manier voor mens, plant en dier te laten plaats vinden is het nodig mensen op te leiden. Wij organiseren als groene organisaties allemaal cursussen voor onze (eigen) vrijwilligers om ze bekwaam aan de slag te laten gaan. Van de cursus “Veldhulpverlening” tot de cursus “Hoe werf ik vrijwilligers”. Deze cursussen waarmee groene vrijwilligers veilig en bekwaam jaarlijks vele bergen werk verzetten in het Overijsselse landschap worden deels door de organisaties zelf bekostigd en deels door de provincie Overijssel vanuit de basissubsidie. 

Wat we gaan doen, is al die cursussen samenbrengen. Kijken waar de overlap zit en gezamenlijk één integraal en passend cursusaanbod te bieden voor alle groene vrijwilligers in Overijssel. Daar komen uiteindelijk ook e-learnings uit. Dit aanbod komt op www.groenbezig.nl te staan. Op dit moment werken we nog hard aan één mooi, overzichtelijk aanbod.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee